top of page

Sinds zomer 2020 is een wand van 18 hoogbouwtorens van 70 tot 286 meter hoog ten zuiden (het RCD-XL) van Provenierswijk gelanceerd. Zonder participatie!

De impact van extra torens – op een plekje van 350 x 900m – is enorm groot; het milieu, onze gezondheid en leefomgeving van onze wijk én andere wijken (10.000 bewoners) worden aangetast. Ernstige toename in verkeer, vuile lucht en geluid en 6 tot 9 maanden in de schaduw. Onderzoeken zijn onzorgvuldig – ‘de torens geven meer zon’ - en de plannen en milieueffecten worden per stuk beoordeeld.

Terwijl die torens (meeste 0% en onbetaalbare expat-woninkjes) weinig tot niets doen aan het oplossen van de woningnood; daar moet kritisch naar gekeken worden vindt ook de Provincie ZH, want bouwen heeft dan geen zin. 

Wij willen eerlijke onderzoeken waarin Provenierswijk en omliggende wijken zorgvuldig meegenomen worden, geen toepassing salamitactiek qua milieueffecten en dat er gehouden wordt aan de toezeggingen van ‘geen wandvorming’ en ‘de optelsom telt’ en ‘max 1 uur schaduw op 23 sep’. En dat de gemeente óók KRITISCH kijkt. Ook voor 10.000 bestaande bewoners rondom de RCD-XL-torens telt artikel 2 en 8 van EVRM: Recht op een gezond leven!

Laat ook zien dat dit voor ons teveel is en dat de leefomgeving
en gezondheid van alle rotterdammers van belang zijn en
beschermd dient te worden

Bewonersvereniging Provenierswijk BvP

Wijkwinkel/Servicepunt

 

Het werk van de Bewonersvereniging Provenierswijk (BVP) wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Zij opereren vanuit Activiteitencentrum De Waerschut, waar de BVP een eigen ruimte heeft. In die ruimte worden de bijeenkomsten van het bestuur en de werkgroepen gehouden. Grotere bijeenkomsten worden in de grote zaal van De Waerschut gehouden.

De wijkwinkel fungeert als servicepunt voor vrijwilligers en is de werkplek voor administratie. Er zijn wekelijks, 2 dagdelen op maandag en woensdag, inloopspreekuren voor wijkbewoners, waar zij door vrijwilligers worden geholpen. Bewoners kunnen er terecht voor hulp, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren, het schrijven van brieven en bezwaarschriften, en doorverwijzing naar andere instanties en organisaties die hulp kunnen bieden. Alle wijkbewoners kunnen gebruik maken van de wijkwinkel, en meer speciaal de ouderen en de nieuwkomers in de wijk.

Ook ’s avonds wordt de wijkwinkel gebruikt als vergaderruimte voor vrijwilligers en werkgroepen.

Er is een servicespreekuur ingesteld met de mogelijkheid om voor hulp en advies individuele afspraken te maken. Dat kan ook in de avond. Veel wijkbewoners hebben een baan en kunnen beter in de avond bij de BVP op het spreekuur komen. Voor sommige activiteiten organiseert de BVP extra informatie-avonden voor bewoners. Een afspraak is te maken via het algemene nummer van de Bewonersvereniging Provenierswijk  010 466 1766. Heeft u hulp nodig, dan even bellen.

Vanaf 2020 bezoeken wij wijkbewoners ook thuis. Oudere bewoners hebben soms hulp of advies nodig en het is handig om dat bij de mensen thuis te doen.

Sinds oktober 2013 organiseren de BVP, Dock Noord en SOL de Infomarkt Provenierswijk. Instellingen, scholen en organisaties die actief zijn in de wijk nemen hieraan deel. Het doel is informatie te verstrekken aan bewoners en de communicatie met bewoners te optimaliseren. Daarnaast is de markt bedoeld om de infomatie-uitwisseling tussen de instellingen, scholen en organisatie onderling te bevorderen.

 

Er is ook een inloopspreekuur in de Heulbrug waar wekelijks met name ouderen terecht kunnen voor hulp en advies.

Contact opnemen met Bewonersvereging Provenierswijk

Servicecentrum

maandag- en woensdagochtend inloopspreekuren

De Waerschut

Van Waerschutstraat 11

010 4661766

bottom of page