top of page

Wijkwinkel/Servicepunt

Het werk van de Bewonersvereniging Provenierswijk (BVP) wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Zij opereren vanuit Activiteitencentrum De Waerschut, waar de BVP een eigen ruimte heeft. In die ruimte worden de bijeenkomsten van het bestuur en de werkgroepen gehouden. Grotere bijeenkomsten worden in de grote zaal van De Waerschut gehouden.

De wijkwinkel fungeert als servicepunt voor vrijwilligers en is de werkplek voor administratie. Er zijn wekelijks, 2 dagdelen op maandag en woensdag, inloopspreekuren voor wijkbewoners, waar zij door vrijwilligers worden geholpen. Bewoners kunnen er terecht voor hulp, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren, het schrijven van brieven en bezwaarschriften, en doorverwijzing naar andere instanties en organisaties die hulp kunnen bieden. Alle wijkbewoners kunnen gebruik maken van de wijkwinkel, en meer speciaal de ouderen en de nieuwkomers in de wijk.

Ook ’s avonds wordt de wijkwinkel gebruikt als vergaderruimte voor vrijwilligers en werkgroepen.

Er is er een servicespreekuur ingesteld met de mogelijkheid om voor hulp en advies individuele afspraken te maken. Dat kan ook in de avond. Veel wijkbewoners hebben een baan en kunnen beter in de avond bij de BVP op het spreekuur komen. Voor sommige activiteiten organiseert de BVP extra informatie-avonden voor bewoners. Een afspraak is te maken via het algemene nummer van de Bewonersvereniging Provenierswijk  010 466 1766. Heeft u hulp nodig, dan even bellen.

Vanaf 2020 bezoeken wij wijkbewoners ook thuis. Oudere bewoners hebben soms hulp of advies nodig en het is handig om dat bij de mensen thuis te doen.

Sinds oktober 2013 organiseren de BVP, Dock Noord en SOL de Infomarkt Provenierswijk. Instellingen, scholen en organisaties die actief zijn in de wijk nemen hieraan deel. Het doel is informatie te verstrekken aan bewoners en de communicatie met bewoners te optimaliseren. Daarnaast is de markt bedoeld om de infomatie-uitwisseling tussen de instellingen, scholen en organisatie onderling te bevorderen.

 

Er is ook een inloopspreekuur in de Heulbrug waar wekelijks met name ouderen terecht kunnen voor hulp en advies.

bottom of page