top of page

Wijkwinkel/Servicepunt

Het werk van de Bewonersvereniging Provenierswijk (BVP) wordt door de vrijwilligers uitgevoerd. Zij opereren vanuit De Waerschut, waar de BVP een eigen ruimte heeft. In die kleinere ruimte worden de bijeenkomsten van het bestuur en de werkgroepen gehouden. Grotere bijeenkomsten kunnen in de grote zaal van De Waerschut worden gehouden.

De wijkwinkel fungeert als servicepunt voor vrijwilligers en is de werkplek voor administratie. Er zijn er wekelijks, 2 dagdelen per week inloopspreekuren voor wijkbewoners, die door vrijwilligers worden uitgevoerd. Bewoners kunnen er terecht voor hulp, bijvoorbeeld het invullen van allerlei formulieren en het schrijven van brieven en bezwaarschriften, en doorverwijzing naar hulp door andere instanties en organisaties.

Alle wijkbewoners kunnen gebruik maken van de wijkwinkel, en meer speciaal de ouderen en allochtone bewoners. 

Ook ’s avonds wordt de wijkwinkel gebruikt als vergaderruimte voor vrijwilligers en werkgroepen.

Er is er een servicespreekuur ingesteld met de mogelijkheid om voor hulp en advies individuele afspraken te maken. Dat kan ook in de avond. Veel wijkbewoners hebben een baan en kunnen beter in de avond bij de BVP op het spreekuur komen. Voor sommige activiteiten organiseert de BVP extra informatie-avonden voor bewoners. 

Het servicenummer van de Bewonersvereniging Provenierswijk is nog steeds

06 16 06 80 99. Heeft u hulp nodig, dan even bellen.

Vanaf 2020 bezoeken wij wijkbewoners ook thuis. Oudere bewoners hebben soms hulp of advies nodig en het is handig om dat bij de mensen thuis te doen.

Sinds oktober 2013 is door de BVP, Dock Noord en SOL de Infomarkt Provenierswijk georganiseerd. Instellingen, scholen en organisaties die actief zijn in de wijk nemen hieraan deel. Het doel is aan de bewoners informatie te verstrekken en de communicatie met de bewoners te optimaliseren. Daarnaast is de markt bedoeld om de infomatie-uitwisseling tussen de instellingen, scholen en organisatie onderling te bevorderen.

 

Er is ook een inloopspreekuur in de Heulbrug waar wekelijks met name ouderen terecht kunnen voor hulp en advies.

bewonersver provenier.jpg
bottom of page