top of page

Nieuws

Aan het einde van het jaar wordt het oliebollenfeest gehouden. Vrijwilligers van de BVP komen bij verschillende bewoners in de wijk oliebollen brengen.

 

Nieuwjaarsreceptie

 

De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op

vrijdag 6 januari 2023. De plaats is de Waerschut en de receptie begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

 

Op zondag 8 januari 2023 wordt in de Waerschut een muziekmiddag georganiseerd. Ook hierbij is iedereen welkom, maar aanmelden is verstandig. Eddy Nielsen en zijn vrienden zullen optreden met aangename jazzmuziek.

burning-sparklers-in-night.jpg

© Valeria_Aksakova - Freepik.com

biedermeier-bloemstuk-oranje.jpg

Gezellige wintertijd in de Provenierswijk

De laatste maanden van het jaar zijn druk met feestelijke gebeurtenissen. Elke week van december heeft één of meer momenten waarop de bewoners van de wijk aan de slag kunnen en/of elkaar kunnen ontmoeten.

Bloemschikken

Op zaterdag 17 december kun je om 14.00 uur in de Heulbrug komen bloemschikken.

En op 21 december om 14.00 uur in de Waerschut.

Als er tijd en materiaal genoeg is, worden er bloem-stukjes gemaakt voor oudere bewoners in de wijk. Die bloemstukjes worden later in de Provenierswijk rondgebracht.

In de week voor kerst  bezoeken vrijwilligers van de Bewonersvereniging Provenierswijk (BVP) in alle straten van de wijk bewoners thuis. Er zijn verschillende feestelijke attenties en uitnodigingen voor de nieuwjaarreceptie en andere bijeenkomsten. 

In de Heulbrug serveert Barbara van Strien op

24 december om 12.00 uur een kerstbrunch voor de bewoners. Er komt een aankondiging op het mededelingenbord in de hal te hangen. Waarna je je kan opgeven in de grote zaal.

De redactie van de wijkkrant Provenieuws verzamelt nieuws en achtergronden bij het nieuws over gebeurtenissen en activiteiten die voor de wijk en haar bewoners van belang zijn en zij doet daarvan verslag. Ook probeert Provenieuws de vertaalslag te maken van gemeentelijk beleid naar de dagelijkse werkelijkheid in de wijk.

 

De wijkkrant kent een aantal aandachtsgebieden, zoals jongeren, ouderen, onderwijs en leefomgeving en een aantal rubrieken, zoals ‘bewoner en ondernemer van de wijk’. Een belangrijke en veel gelezen rubriek is het ‘historisch wijknieuws’.

 

De redactie bestaat uit vijf vaste redactieleden, allemaal vrijwilligers uit de wijk, en de vormgeving is in handen van Raakvlak, gevestigd in de wijk. Normaal verschijnt de krant vier keer per jaar, met soms een extra uitgave over een speciaal onderwerp. Zo is er in 2020 een extra editie verschenen met als thema ‘In tijden van Corona’. De wijkkrant wordt in de hele wijk huis aan huis bezorgd.

De redactie van Provenieuws is zelfstandig en redactioneel onafhankelijk, maar heeft goede contacten met SOL, TOS, Wijkraad Provenierswijk, Havensteder, basisschool de Provenier, en Raakvlak. 

 

Wil je meedraaien in de redactie, artikelen schrijven of foto’s maken, of heb je nieuws laat ons dat weten. De redactie is te bereiken via provenieuws@gmail.com.

bottom of page