Nieuws

De redactie van de wijkkrant Provenieuws verzamelt nieuws en achtergronden bij het nieuws over gebeurtenissen en activiteiten die voor de wijk en haar bewoners van belang zijn en zij doet daarvan verslag. Ook probeert Provenieuws de vertaalslag te maken van gemeentelijk beleid naar de dagelijkse werkelijkheid in de wijk.

 

De wijkkrant kent een aantal aandachtsgebieden, zoals jongeren, ouderen, onderwijs en leefomgeving en een aantal rubrieken, zoals ‘bewoner en ondernemer van de wijk’. Een belangrijke en veel gelezen rubriek is het ‘historisch wijknieuws’.

 

De redactie bestaat uit vijf vaste redactieleden, allemaal vrijwilligers uit de wijk, en de vormgeving is in handen van Raakvlak, gevestigd in de wijk. Normaal verschijnt de krant vier keer per jaar, met soms een extra uitgave over een speciaal onderwerp. Zo is er in 2020 een extra editie verschenen met als thema ‘In tijden van Corona’. De wijkkrant wordt in de hele wijk huis aan huis bezorgd.

De redactie van Provenieuws is zelfstandig en redactioneel onafhankelijk, maar heeft goede contacten met SOL, TOS, Wijkraad Provenierswijk, Havensteder, basisschool de Provenier, en Raakvlak. 

 

Wil je meedraaien in de redactie, artikelen schrijven of foto’s maken, of heb je nieuws laat ons dat weten. De redactie is te bereiken via provenieuws@gmail.com.

Eindejaarsbingo

 

Op 8 december 2021 is de speciale eindejaarsbingo ter nagedachtenis van Humphrey Breinburg.

Er zijn al veel aanmeldingen.

Janine v.d. Star doet inkopen en voorbereiding, zij verzorgt ook de hapjes en drankjes, Leen van Wijnen heeft de leiding bij het bingospel met de nummertjes.

Kerststukjes maken

Zaterdag 18 december 2021 is het tijd voor het maken van kerststukken.

Janine v.d. Star verzorgt de materialen en geeft aanwijzingen. Er zijn veel aanmeldingen en het kan zijn dat niet iedereen op zaterdag kan deelnemen. Voor die mensen wordt er op zondag 19 december 2021 nog een kerststukken-workshop gehouden.

Uitnodiging nieuwjaars-bijeenkomst 14 januari

 

Vanaf 20 december 2021 bezoeken de vrijwilligers van de BVP tientallen wijkbewoners met een attentie en een uitnodiging voor de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari 2022.

Eindejaars-attentie

Het einde van 2021 wordt op feestelijke wijze gevierd met het Oliebollenfeest op 31 december 2021. De vrijwilligers van de BVP bellen dan bij de bewoners aan en delen oliebollen uit.