DE WIJKKRANT PROVENIEUWS

De redactie van de wijkkrant Provenieuws verzamelt nieuws en achtergronden bij het nieuws over gebeurtenissen en activiteiten die voor de wijk en haar bewoners van belang zijn en zij doet daarvan verslag. Ook probeert Provenieuws de vertaalslag te maken van gemeentelijk beleid naar de dagelijkse werkelijkheid in de wijk.

De wijkkrant kent een aantal aandachtsgebieden, zoals jongeren, ouderen en scholen, en een aantal rubrieken, zoals ‘kunstenaar uit de wijk’, rondom Rotterdam Centraal en ‘Daar ben ik trots op’. Een belangrijke en veel gelezen rubriek is het ‘historisch wijknieuws’.

De redactie bestaat uit zeven redactieleden, allemaal vrijwilligers uit de wijk, en de vormgeving is in handen van Raakvlak, gevestigd in de wijk evenals de drukker Medi Joenit. Normaal verschijnt de  krant vier keer per jaar, met soms een extra uitgave over een speciaal onderwerp. Zo is er in 2012 een extra editie verschenen met als thema Water en de Wijk, over de problemen met het grondwater en de wateroverlast door de bouw van het Centraal Station. De wijkkrant wordt in de hele wijk huis aan huis bezorgd.

De redactie van Provenieuws is zelfstandig en redactioneel onafhankelijk, maar heeft goede contacten met Dock Noord, SWN, Gebiedscommissie Nord, Havensteder, Prorail, de basisscholen Klimop en Provenier, en Raakvlak.

Wil je meedraaien in de redactie, artikelen schrijven of foto’s maken, of heb je nieuw s laat ons dat weten. De redactie is te bereiken via provenieuws@gmail.com.