top of page
Werkgroep Centraal Station

Werkgroep Centraal Station

De werkgroep CS van de bewonersorganisatie Provenierswijk is een breed samengestelde werkgroep van bewoners uit de Provenierswijk, die vanaf begin 2000 actief zijn toen de gemeentelijk plannen met het Centraal Station en zijn omgeving voor het eerst bekend werden. De werkgroep presenteerde zich in april 2000 voor het eerst in het openbaar met haar brochure De Provenierswijk, Erop of Eronder; kansen en bedreigingen ter gelegenheid van de presentatie van het Programma van Uitgangspunten voor een nieuw Rotterdam Centraal.

De werkgroep functioneert als luis in de pels van de plannenmakers rondom het station. Met name de geplande superhoogbouw aan de centrumzijde is een belangrijk issue. De werkgroepleden volgen de plannen van het Rotterdam Central District (RCD) op de voet; kritisch, maar constructief. Zij praten met politici en ambtenaren, op zowel gebiedsniveau als gemeentelijk niveau. Regelmatig gebruiken ze het recht op inspraak bij commissievergaderingen. Daarnaast proberen ze de andere bewoners van de Provenierswijk (en andere belangstellenden) zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de ontwikkelingen RCD. De voorzitter van de werkgroep CS is Frank Gosselink.

lees hier meer over de GESP/Waterhuishouding Provenierswijk/Hoogbouw RCD

stationoverkapping.jpg
riolering 1.jpg

Wijkbewoners met oog voor de buitenruimte komen ongeveer een keer per zes weken bij elkaar.
Meldingen via het klachtennummer die niet of onvoldoende worden opgepakt, verzakkingen, niet brandende straatlantarens, ongelijke tegels, ontbrekende op- en afritjes en vervuiling worden geïnventariseerd. Er wordt waar nodig actie ondernomen. In een volgend overleg wordt de voortgang bewaakt.
De bijeenkomsten vinden plaats in de ruimte van de Bewonersvereniging achter in De Waerschut.

Werkgroep Dagelijks Beheer

Werkgroep Dagelijks Beheer

Werkgroep Heultuin

De Heultuin is een mooie, zonnige tuin met een natuurlijke uitstraling. De tuin is gelegen in de steeg tussen Schiekade en Van der Sluijsstraat (tegenover de ingang van ‘t Kapelletje). In de tuin is er volop speelgelegenheid voor kinderen tot 12 jaar, maar er is ook ruimte voor ouderen om zich te verpozen en elkaar te ontmoeten. De werkgroep ziet toe dat de Heultuin een prettige plek is en blijft voor de jeugd om te spelen en voor de ouderen om te bezoeken, heeft supervisie over en begeleidt de vrijwilligers die dagelijks toezicht houden en voor het onderhoud aan te tuin zorgen.

In de Heultuin worden elk jaar verschillende activiteiten georganiseerd, zoals zomerconcerten, plantendagen waarbij de jeudige wijkbewoners meehelpen om plantjes, bloembollen en sinds vorig jaar ook groenten en kruiden te planten of de tuin gereedmaken voor de winter, bloemschikken voor kinderen en ouderen, picknicks en bruisende zondagen. Er is een kleine moestuin aangelegd, waar de kinderen en ouderen uit de wijk groenten en kruiden kunnen kweken, en in de herft is nog eens een aantal fruitboompjes en bessenstruiken geplant. Begin 2015 is er een prieel geplaatst opdat bezoekers van de tuin op minder mooie dagen kunnen schuilen voor regen en/of wind.

herfst Heultuin.jpg
Werkgroep Heultuin
DSC_0009.jpg

Groep Ouderenbelangen

De groep Ouderenbelangen is in 2012 begonnen aan een proces van verandering en aanpassing aan de huidige tijd en de veranderde oudere. Naast de organisatie van Bewegen voor Ouderen is een groep oudere wijkbewoners van wisselende samenstelling op zoek gegaan naar nieuwe vormen van belangenbehartiging, samenwerking, ondersteuning en het verstevigen van eigen kracht. Hierbij wordt samenwerking gezocht met onder andere Stichting Stoer, de exploitant van De Waerschut, Wijkverpleegkundigen, de wijkconsulenten, SOL Netwerk, Laurens en het Pluspunt.

‘Ouwerpower’

Elke tweede en vierde maandag vanaf 14.00 uur.

Ouwerpower is een actieve groep (zelfstandig wonende) ouderen in de Provenierswijk. Elke tweede maandag van de maand is er de Ouwerpowercafé (ontmoeting/inloop vanaf 14.00 uur) en elke vierde maandag is er een activiteit. Zo’n activiteit kan een vergadering zijn om gezamenlijke problemen te lijf te gaan, maar ook een uitstapje, een voorlichting of workshop.

Loop eens binnen en ervaar hoe energiek en initiatiefrijk ouderen kunnen zijn, die hun leven in eigen hand houden.

Wilt u zich opgeven of wilt u meer informatie over Ouwerpower, dan kunt u contact opnemen met Marianne Gündel de Kool op telefoonnummer: 010-4650498.

 

Bewegen voor ouderen

Bewegen is goed voor een mens, zeker voor de oudere mens. Elke vrijdagochtend bewegen ouderen onder leiding van een fysiotherapeut. De ene groep in de gymzaal van de Propeller, de andere in de ontmoetingsruimte van de Heulbrug. Nagenoeg alle spiergroepen en gewrichten worden gebruikt. Ook voorlichting, valpreventie en ontspanningsoefeningen komen aan de orde. Na afloop wordt er gezamenlijk koffie of thee gedronken en nagepraat.

Iedereen is welkom, natuurlijk ook van buiten de wijk

Eerste groep

Waar: activiteitencentrum de Propeller, Jacob Loisstraat 18

Wanneer: elke vrijdagochtend van 10.00-10.30 uur, daarna koffie- of theedrinken

Tweede groep

Waar: De Heulbrug, Schiekade rechts naast toegang tot het Kapelletje en de Heultuin, ingang voor bewegen is de dienstingang rechts van de grote zaal

Wanneer: elke vrijdagochtend van 10.45-11.15 uur, daarna koffie- of theedrinken

Werkgroep Ouderen

Werkgroep Ouderen

Werkgroep Wijkvisie

De werkgroep Wijkvisie is ontstaan kort na de presentatie door woningcorporatie PWS (nu Havensteder) van de Wijkvisie voor de Provenierswijk. In zo’n wijkvisie beschrijft de woningcorporatie wat zij in de toekomst van plan is met haar woningen in de wijk, en vertelt hoe zij dit ziet in relatie tot de ontwikkeling van de wijk als geheel. Een groep bewoners die actief is in de wijk, was ongerust over onderdelen van de plannen. Ze waren het niet eens met onder andere het slopen van goede huurwoningen voor nieuwe koopwoningen en de keuze om op enkele plekken de bestaande bouwblokstructuur te doorbreken. Ook ontbrak naar hun mening in deze wijkvisie een duidelijke opvatting over de wijk als geheel. Zij zijn bij elkaar gaan zitten om een visie te schrijven waarvan ze denken dat die beter aansluit op de opvattingen die in de Provenierswijk zelf leven over de toekomst.

Download hier het complete rapport:

• De Kracht van de Provenierswijk, wijkvisie door bewoners

• Bijlage 1: Waarom een beeldkwaliteitsplan voor de Provenierswijk

• Bijlage 2: Beeldkwaliteit

slider_gevels.jpg
Werkgroep Wijkvisie
bottom of page