DSC_0004_edited.jpg

Bewonersvereniging Provenierswijk

WAT WIJ DOEN

NIEUWS

20 september 2020

De reactie op het ontwerp bestemmingsplan RCD

Hieronder staat de reactie/zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan en het bezwaarschrift tegen het MER beoordelingsbesluit.

Er zijn bij de zienswijze van de BVP verschillende documenten als bijlagen toegevoegd. 

Reactie op het ontwerp bestemmingsplan Rotterdam Central District

Bezwaarschrift tegen MER beoordelingsbesluit 2020, A.B.2020.2.11059

Zie ook de Provenieuws 15 september

15 september 2020

De Waerschut in coronatijd

Helaas kan een aantal activiteiten nog niet worden gestart. Zo mogen er in de grote zaal niet meer dan 14 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Het koor de Straatklinkers kan dan ook nog niet beginnen en voor de Bingo op de maandagmiddag zoeken we nog een geschikte ruimte. Voorlopig ook geen Zondagmiddagconcertjes.

En helaas geen vrije inloop. Bel vooraf naar 010-4661766 als u langs wilt komen om iemand te spreken.

Maar gelukkig kan er ook veel wel. Nieuw is een beweeggroep op de donderdagavond van 20.00-21.30 uur (start begin oktober). Het Open Atelier van Alice Akkermans op de donderdagmiddag start eind september/begin oktober. De Tai-Chi-groepen op de maandag en de donderdag zijn inmiddels ook weer begonnen. De Crea-groep op de maandagmiddag draait al een paar weken naar volle tevredenheid. Het dansen begint woensdag 7 oktober. De Yoga op woensdagavond kan nog een paar deelnemers gebruiken. En het Gezond Leven programma gaat op woensdagmorgen 23 september van start  wel op de hoogte gehouden van wat er in deze tijd is te doen. Kijk regelmatig op de site www.dewaerschut.nl of er iets veranderd is in het aanbod. En bel bij vragen: 010-4661766.

stationoverkapping.jpg
IMG_5171.jpeg
bewonersver provenier.jpg

De Bewonersvereniging Provenierswijk

De Bewonersvereniging Provenierswijk behartigt de belangen van alle bewoners van de Provenierswijk

Iedereen die boven de achttien jaar is en in de wijk woont, kan zich lid noemen van de vereniging. De bewonersvereniging is zeer actief met meer dan tachtig vrijwilligers die uit de verschillende geledingen uit de wijk komen en die zich op allerlei gebied belangeloos voor de wijk inzetten. Dit gebeurt meestal vanuit de verschillende werkgroepen, vaak geïnitieerd door bewoners, en de bestuurscommissies.

Het doel van de vereniging is de woonfunctie, leefbaarheid en het voorzieningenpakket van de Provenierswijk te behouden en te verbeteren en de sociale cohesie te bevorderen. Hiertoe onderhoudt de vereniging contacten met de verschillende groepen in en instanties in en buiten de wijk. Zij streeft er tevens naar een platform te zijn voor die verschillende groepen.

Het bestuur van de bewonersvereniging bestaat momenteel uit vier personen die allen woonachtig zijn in de Provenierswijk. In principe participeert ieder bestuurslid in een of meer werkgroepen opdat effectief kan worden vergaderd over dingen die er toedoen in de wijk. Het bestuur ondersteunt en faciliteert de werkgroepen, houdt het overkoepelend belang van de wijk in de gaten en speelt een bemiddelingsrol als er conflicterende belangen spelen in de wijk. Daarnaast onderhouden individuele bestuursleden contact met partners en organisaties in de wijk en deelgemeente Noord. 

Het huidige bestuursleden zijn:

André Houting, voorzitter

Magleen Smouter, secretaris

Aren barnat

Marjan van Hoorn

Het bestuur van de bewonersvereniging heeft twee commissies ingesteld

 

De evenementencommissie

Deze commissie, die bestaat uit drie bestuursleden, organiseert alle wijkbrede evenementen om ontmoetingen tussen de wijkbewoners te stimuleren. De evenementen die zij organiseert zijn de Nieuwjaarsreceptie, de Algemene Ledenvergadering, het Wijkfeest, Herfstfeest, Lichtjesfeest en de Infomarkt Provenierswijk. Zij doet dit in wisselende samenstelling met andere organisaties in de wijk, zoals Dock Noord, SWN, TOS en De Waerschut. De commissie zorgt eveneens voor de catering tijdens de evenementen.

 

De communicatiecommissie

Deze werkgroep, waarin drie bestuursleden en een vrijwilliger zitten, bekijkt de mogelijkheden de informatie- en communicatiestromen, afkomstig van de verschillende (werk)groepen naar de wijkbewoners toe te stroomlijnen. Twee van haar leden zitten eveneens in de redactie van de wijkkrant Provenieuws. De commissie beheert de website van de bewonersvereniging en zorgt dat actueel nieuws, wetenswaardigheden en activiteiten die de wijk aangaan op de site worden gepubliceerd evenals op facebook en twitter.

 

Een andere, belangrijke activiteit van de bewonersvereniging is het servicecentrum, voorheen de wijkwinkel, sinds 2012 gevestigd in De Waerschut, Van Waerschutstraat 11. Het centrum fungeert als servicepunt voor vrijwilligers en is werkplek voor administratie en opbouwwerk. Ook zijn er op maandag- en op woensdagochtend inloopspreekuren voor bewoners, die er terecht kunnen voor hulp en doorverwijzing naar hulp. Daarnaast wordt het centrum door verschillende werkgroepen gebruikt als vergaderruimte. Het servicecentrum wordt gerund door twee bestuursleden.

Zoals gezegd zijn er in de wijk verschillende permanente, maar ook tijdelijke werkgroepen actief, waarin zo veel mogelijk een bestuurslid participeert. Het initiatief voor deze werkgroepen ligt vaak bij een groep bewoners uit de wijk. Ook neemt het bestuur deel aan de diverse programma’s, projecten en acties van de samenwerkende organisaties in de wijk.