top of page
heultuin 2.jpg

Section Title

Bouwenplannen en leefbaar wonen

 

In 2020 en 2021 heeft de overheid besluiten over verschillende bouwplannen aan de zuidzijde van Rotterdam CS ter inzage gelegd. Daarover kunnen dan de bewoners van de wijken in de omgeving hun mening geven, bezwaar maken en zienswijzen indienen. Datzelfde geldt overigens voor plannen over bouwen of verbouwen in de wijk zelf.

Over alle plannen is in 2021 eerder informatie verschenen.

 

Meer gegevens over de:

  • kapvergunning voor de bomen op het Delftseplein;

  •  vergunning voor de tijdelijke verhuizing expeditie ruimte CS naar Provenierswijk;

  • MER beoordelingsbesluit;

  • bestemmingsplan RCD;

  • het gewijzigde tracébesluit Delft-Rijswijk,

  • omgevingsvergunning Proveniersssingel 66 (Dassenfabriek).

Tegen alle besluiten zijn op verschillende momenten door tientallen bewoners uit de wijk bezwaar gemaakt. 

Treehouse-Delftseplein-Provast-Rotterdam.jpg
IMG_7213.jpeg

Verbouwing Dassenfabriek  

december 2021 door Paulien Caspers

 

Eind augustus is er een bouwvergunning verleend voor de verbouwing van de Dassenfabriek op de Provenierssingel 66 van kantoren naar appartementen. 

 

Bewoners van de Provenierswijk zijn niet bij de plannen betrokken en worden erdoor overvallen. Onderdeel van het plan zijn 6 terrassen die als extra laag op het dak komen. Wij vinden dat dit beeldbepalend gebouw ernstig wordt aangetast door deze toevoeging. 

 

Het historische gebouw is het visitekaartje van de Provenierswijk en entree van het singelgebied in noord. Iedereen kent het. Het maakt deel uit van het Waterproject en is deel van het “beschermd stadsgezicht”. Door het op deze manier te verbouwen gaat het karakteristieke beeld met de torentjes verloren en daarom hebben de bewoners samen een bezwaarschrift ingediend. Belangrijkste bezwaar zijn de dakterrassen, maar ook andere consequenties zoals: geluidsoverlast en overlast van verkeer.

 

Telkens weer blijkt dat de gemeente erg laconiek omgaat met het “beschermd stadsgezicht”, kijk naar wat er op de Westersingel gebeurt. De Dassenfabriek vormt een van de bijzondere hoeken van het singelplan, net zoals ‘Blij ‘dat doet op de hoek van de Walenburgerweg en Spoorsingel. Vroeger waren de kerken ook nog highlights, maar 2 zijn er al verdwenen. Het belang van de singels voor Rotterdam noord maar ook voor de hele stad wil ik hier aanstippen. Het zijn kleine parken van hoge kwaliteit door het romantische landschapsontwerp van Zocher, met bijzondere bomen en slingerende waterpartijen. Mensen zitten er in de zomer buiten, pakken een terras, sporten en wandelen er. Het zijn buitenruimten van hoge kwaliteit. Het singelplan is een geheel van gevel, gazon met bomen en waterpartij, dit geheel vormt het ‘beschermd stadsgezicht’, dus ook de gevels. 

 

Het bezwaar is op 6 oktober 2021 ingediend, voorzien van 30 handtekeningen. 

In verband met het bezwaar was er op 20 december een hoorzitting, hierin hebben wij onze bezwaargronden nog eens uiteengezet. Nu is het wachten op de uitspraak van de Algemene Bezwaarschriftcommissie.

Download het bezwaarschrift en bijlage2 en

bijlage 3

Tijdelijke verhuizing expeditie ruimte CS naar Provenierswijk

 

Soms lijkt een verandering gering en krijgen bewoners, die daardoor toch getroffen, worden schampere opmerkingen over hun bezwaren.

Bij dit besluit moet de bevoorrading van de winkels in het CS via de Proveniersstraat, Proveniersplein naar de achterkant van CS plaatsvinden.

Dat gaat jaren duren en de vrachtauto’s zijn groot en zwaar. Bovendien levert het koelen van de producten nogal wat geluidsoverlast op.

Zware vrachtauto’s geven scheuren in muren en plafonds van panden in de wijk.

Dat was bij de verbouwing van CS de reden om de aan- en afvoer van het materiaal per trein te vervoeren. Het is volstrekt onduidelijk waarom dat nu niet kan.

Gewijzigde tracébesluit Delft-Rijswijk

 

In juni 2021 is er een zienswijze ingediend en is er daarna in september met Prorail gesproken. Op de vraag wat er nu precies gaat veranderen, is er gezegd dat in de stukken duidelijk wordt aangegeven. Na een zoektocht in de geschriften is dat nog steeds niet bekend. Daarom is er schriftelijk om opheldering gevraagd. Het antwoord daarop is nog niet ontvangen.

Natuurlijk zijn er geruchten.Zo zullen de drie middelste sporen bredere perrons krijgen en die perrons worden aan de oostzijde van het stadion verlengd tot aan Central Post. Aan de westzijde gebeurd dat ook maar slechts met een spoor. Er gaan meer treinen rijden en de snelheid daarvan wordt hoger.

Het schijnt dat Rotterdam CS als een soort kopstation voor de richting Den Haag gaat functioneren.

Het zal verstandig zijn als het ministerie van Verkeer en Waterstaat en ProRail snel duidelijkheid verschaffen.

bottom of page